Privacy Policy

Privacy Policy V.O.F. Janssen Tweewielers

 

Via de website van Janssen tweewielers kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

·         Duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Janssen tweewielers persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;

·         Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Janssen tweewielers om uitdrukkelijke toestemming vraagt om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

·         Janssen tweewielers je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Janssen tweewielers daar wettelijk toe verplicht is;

·         Janssen tweewielers passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat Janssen tweewielers dit ook eist van partijen die in opdracht van Janssen tweewielers persoonsgegevens verwerken;

·         Janssen tweewielers je recht om jouw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.

 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welke doelen en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, of het fysiek klant zijn of worden laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan duidelijke is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

·         NAW-gegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Overige contactgegevens

·         Betaalgegevens

·         Kvk-nummer en btw-nummer

·         Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

·         Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht

·         Het aanbieden van onze services en diensten

·         Het factureren van bestelde fietsen/onderdelen/werkzaamheden

·         Het informeren van relevante informatie vanuit onze merken (Denk aan bijv. terugroepacties)

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij werken met het programma van Cyclesoftware, Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in software binnen de fietsenbranche. Hun nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo maken ze gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. CycleSoftware maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jouw en de website wordt afgeschermd.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Cookies
Op de website van Janssen tweewielers wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van de browser kun je achterhalen waar je de cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

·         Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

·         Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

·         Het laten corrigeren van fouten

·         Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

·         Intrekken van toestemming

·         Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.